Các gia đình và học sinh ghi danh theo học tại các Trường Trung Học Công Lập Portland (Portland, OR), có thể đăng ký tại đây với Ban Quản Lý Kỳ Thi AP.

Nếu bạn không phải là học sinh tại một trường trung học phổ thông thuộc PPS, nhưng muốn tham gia kỳ thi AP, xin vui lòng liên hệ Anna Lortz tại Văn Phòng AP Sở Học Chánh PPS: 503-916-3517

Vui lòng xem lại tất cả thông tin một cách cẩn thận và sau đó bấm vào “Yêu Cầu Thi AP” dưới đây để gửi yêu cầu.

Hạn chót đăng ký: ngày 12 tháng Ba năm 2018

 1. Các Kỳ Thi Nâng Cao (AP) phải được thanh toán và yêu cầu trước. ĐĂNG KÝ CHO KỲ THI NÂNG CAO (AP) THÁNG NĂM 2018 LÀM VIỆC TỪ NGÀY 8 THÁNG MỘT ĐẾN NGÀY 12 THÁNG BA, 2018 (nửa đêm PST).

Chi phí là 68 đô la cho mỗi kỳ thi.

 1. Tất cả các kỳ thi phải được yêu cầu thông qua hệ thống trực tuyến bất kể phương thức thanh toán nào. Có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Để gửi một đơn yêu cầu bằng tiền mặt, ngân phiếu hoặc lệnh chi tiền, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu trực tuyến và tuân theo các hướng dẫn để gửi thư yêu cầu và thanh toán đến địa chỉ theo thư điện tử xác nhận của bạn. Hạn chót theo dấu bưu điện để bảo đảm giải quyết kịp thời là ngày 7 tháng Ba. Nếu bạn chọn thanh toán bằng tiền mặt, bạn phải TRƯỚC TIÊN hoàn thành mẫu đơn yêu cầu trực tuyến và sau đó gửi thanh toán cùng với bản sao của tóm tắt yêu cầu đến nhân viên kế toán trường trung học phổ thông của bạn trước ngày 7 tháng Ba. Cho tới khi tiền mặt, ngân phiếu hoặc lệnh chi tiền được xác minh, việc đăng ký của bạn không hoàn tất và sẽ bị xem là “chưa hoàn tất”. Tất cả các kỳ thi phải được thanh toán trước và yêu cầu trước.
 2. Có giới hạn đăng ký cho mỗi kỳ thi. Mặc dù có đủ chổ cho tất cả học sinh lớp AP, sự theo học lớp AP không đảm bảo một chổ thi cho bạn. Vì vậy, đề nghị bạn nên hoàn thành việc đăng ký càng sớm càng tốt
 3. KHÔNG hoàn lại tiền khi việc đăng ký thi hoàn tất và thanh toán đã nhận được.
 4. Giảm lệ phí cho các học sinh hội đủ điều kiện. Đối với các học sinh hội đủ điều kiện, lệ phí là 0 đô la cho mỗi cuộc thi AP. Để áp dụng miễn lệ phí đăng ký và thanh toán cho các kỳ thi AP, vui lòng gặp Điều Phối Viên Lớp Nâng Cao của trường để Mã Số Giảm Lệ Phí. Bạn PHẢI có ID ảnh để xin miễn lệ phí. Hạn chót để được miễn lệ phí là ngày 9 tháng Ba đến 3 giờ chiều.Khi bạn nhận được mã số giảm ệ phí của bạn, bạn có thể đăng ký trên trang mạng của APTS với số tiền được giảm. Bạn phải đăng ký (các) kỳ thi AP với APTS đến ngày 16 tháng Ba. Việc sử dụng mã số giảm lệ phí sẽ được PPS xác minh. Việc sử dụng mã số không được chấp thuận sẽ dẫn đến huỷ bỏ yêu cầu thi cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ.
 5. Kiểm tra cho kỳ thi buổi sáng sẽ BẮT ĐẦU ngay lúc 7:30 sáng. Vui lòng có mặt tại phòng thi của bạn cho kỳ thi buổi sáng trước 7:15 sáng. Kiểm tra cho kỳ thi buổi chiều sẽ bắt đầu ngay lúc 11:30 sáng. Ban quản lý kỳ thi sẽ bắt đầu ngay khi hoàn tất việc kiểm tra, vì vậy học sinh phải đến ngay thời điểm bắt đầu kiểm tra. Học sinh đến sau khi thực hành kỳ thi thực tế bắt đầu sẽ không được vào thi. Không có ngoại lệ. Các kỳ thi sẽ kéo dài khoảng bốn giờ. Các buổi kiểm tra buổi sáng sẽ kết thúc vào khoảng 11:45 sáng, các buổi kiểm tra buổi chiều sẽ kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều. Học sinh không được phép ra sớm bất kỳ cuộc thi AP nào. Nếu bạn chơi thể thao hoặc có việc làm, bạn có trách nhiệm thông báo cho huấn luyện viên hoặc người chủ về sự bắt buộc thi AP của mình.
 6. TẤT CẢ TẤT CẢ HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ CÁC CUỘC THI AP PHẢI THAM DỰ BUỔI HỌP BẮT BUỘC TRƯỚC KỲ THI vào tháng 4 ở trường trung học. Quá trình này tiết kiệm thời gian và sự căng thẳng trong những ngày thi. Kiểm tra với Điều Phối Viên AP của trường để xác nhận ngày và giờ của buổi họp này.
 7. Hãy mang theo các đồ dùng sau đây trong kỳ thi AP của bạn: ID có hình, ít nhất 2 cây viết bút chì # 2 đã được chuốt, các đồ tẩy xóa, ít nhất 2 bút đen hoặc xanh đậm, và máy tính (nếu có thể, xem Quy định An Ninh AP cho các loại được chấp thuận) với pin mới.
 8. Hãy mang theo thức ăn nhẹ và nước / giải khát trong một túi Ziploc riêng biệt. Cả hai thứ này được để dưới ghế của bạn và chỉ có thể được sử dụng trong giờ giải lao hoặc sau khi chính thức kết thúc cuộc thi. Hãy chắc chắn có mang theo bữa ăn trưa nếu bạn có 2 bài thi nối tiếp trong cùng ngày.
 9. Điện thoại di động, đồng hồ thông minh, iPads, iPods, máy nghe nhạc MP3, v.v … KHÔNG được phép vào phòng thi. Nếu bạn mang theo bất kỳ vật nào trong số này đến phòng thi AP, bạn sẽ được yêu cầu nộp chúng cho nhân viên AP và chúng sẽ được trả lại khi kết thúc cuộc thi của bạn.
 10. Ba lô / túi: Bạn KHÔNG thể sử dụng các vật này vào bất kỳ lúc nào trong suốt cuộc thi, kể cả giờ nghỉ giải lao.
 11. Các học sinh muốn đăng ký cho hai cuộc thi được tổ chức vào cùng ngày và giờ chính xác phải điền đầy đủ mẫu đăng ký và nộp thanh toán. Học sinh này sẽ được Dịch Vụ Thi AP liên lạc để báo cho các em hai cuộc thi AP đã được chỉ định cho biết ngày thay thế và những chi tiết ngày / giờ. Các chỉ định sẽ được thực hiện dựa trên số lượng và chổ trống / khả năng của giám thị.

Lưu ý đặc biệt: Theo quy định của Ban Đại Học, học sinh không được có nhiều hơn một kỳ thi AP Calculus mỗi năm. Hãy chọn cẩn thận.