Qoysaska iyo ardayda qoran Dugsiyada Sare ee Dadweynaha Portland (Portland, OR), halkan ayay 2018 iskaga diiwaangelin karaan kaasi oo loogu talagalay Maamulka Imtixaanka ee Meelaynta Horumarsan (AP).

Haddii aadan ahayn arday dhigta dugsiga sare oo ay PPS leedahay, balse aad jeclaan lahayd in aad qaadato imtixaanka AP, fadlan Anna Lortz kala xiriir xafiiska Degmada AP ee PPS ee Degmada: 503-916-3517

Fadlan si taxadar leh dib ugu eeg macluumaadka oo dhan ka dibna riix halka ay ku qoran tahay Dalbo Imtixaanaadka AP “Order AP Exams” ee ka hoosaysa meesha ay ku qoran tahay gudbi dalabka.

Wakhtiga Loo Qabtay Isdiiwaangelinta: Maarso 12, 2018-ka

 1. Imtixaannada Meelaynta Horumarsan (AP) waa in hore lacagtooda loo sii bixiyaa isla markaana horay loo sii dalbadaa. DIIWAANGELINTA LOOGU TALAGALAY MAAJO 2018-KA EE IMTIXAANNADA MEELAYNTA HORUMARSAN (AP) WAXAY SOCDAAN LAGA SOO BILAABO JANAAYO 8 ILAA MAARSO 12, 2018-KA (habeen barka PST).

Kharashku waa $68 halkii imtixaanba.

 1. Dhammaan imtixaannada waa in ay ahaadaan kuwa la dalbado iyada oo la isticmaalayo nidaamka internet-ka iyada oo aan loo eegayn habka bixinta lacagta ee la doorbidayo. Waxaa suurtagal ah in lacagta laga bixiyo internet-ka iyada oo la isticmaalayo kaarar credit-ka iyo bangiga. Si aad u gudbiso lacag caddaan ah, jeeg ama lacagta “money order”, fadlan foomka dalbashada ka buuxi internet-ka isla markaana raac tilmaamaha si aad boosta ugu soo dirto foomkaaga dalbashada iyo lacag bixinta adiga oo ku soo hagaajinaya cinwaanka ku qoran emailkaaga xaqiijinta. Waqtiga kama dambeysta ah ee shaambada warqada tilmaamayso in la soo diro si hawsheeda loo qabto waa Maarso 7. Haddii aad doorato in aad bixiso lacag caddaan ah, waa in aad MARKA HORE buuxisaa foomka dalbashada ee internet-ka ka dibna lacagta aad bixinayso oo uu la socdo nuqulka warbixinta dalbashadaada u soo gudbisaa diiwaan hayaha dugsigaaga sare muddo aan ka dambeyn Maarso 7. Ilaa inta lacagta caddaanka ah, jeega ama lacagata “monery order” laga hubinayo, diiwaangelintaadu ma dhammeystirna waxaana loo tixgelin doonaa in ay tahay mid aan “dhammeystirnayn”.  Dhammaan imtixaannada waa in hore lacagtooda loo sii bixiyaa isla markaana horay loo sii dalbadaa.
 2. Waxaa jirta xaddidnaan dhanka diiwaangelinta oo la xiriirta imtixaan kasta. Inkasta oo ay jiraan boosas ku filan dhammaan ka qaybqaatayaasha fasalka AP, ka qaybqaadashada fasalka AP ma damaanad qaadayso in aad hesho boos imtixaan. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa in aad isdiiwaangelinta u dhammeystirto sida ugu dhaqsaha badan.
 3. Lacagtu waa mid AAN suurtagal aheyn in la isku soo celiyo marka diiwaangelinta imtixaanka la dhammeystiro isla markaana lacagta la helo.
 4. Lacag dhimis ayaa jirta oo ay helayaan ardayda u qalantaa.   Ardayda u qalanta, lacagtu waa $0 imtixaankii kasta ee AP ahba. Si aad iskugu diiwaangeliso ama aad u bixiso lacagta imtixaannada AP adiga oo isticmaalaya lacag iska dhaafida, la xiriir Isku duwaha Meelaynta Horumarsan ee dugsigaaga si aad u hesho Astaantaada Lacag Dhimista ‘Fee Reduction Code’. Waa IN AAD haysataa sawir aqoonsi si aad u hesho lacag iska dhaafida. Waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay in lagu helo lacag iska dhaafidu waa Maarso 9 marka la gaaro 3 galabinimo. Marka aad hesho astaantaada lacag iska dhaafida ‘waiver code’, waxaad awoodi doontaa in aad iska diiwaangeliso website-ka APTS ee loogu talagalay lacagta dhimay. Waa in aad isku diiwaangelisaa imtixaankaaga(imtixaanadaada) AP adiga oo iska diiwaangelinaya APTS taasi oo aan ka dambeyn waqtiga kama dambeysta ah ee Maarso 16. Astaanta lacag iska dhaafida waxaa hubin doonta PPS. Isticmaalka astaanta ‘code’ aan la oggolaanin waxay keeni doontaa in la joojiyo dalbashada imtixaanka ilaa iyo inta laga helayo lacagta oo buuxda.
 5. Waqtiga qaabilaada ee imtixaanada subaxdu wuxuu si dhaqso ah u BILAABMI doonaa 7:30 subaxnimo. Fadlan waxaad goobtaada imtixaanka aad subaxda imtixaanka timaadaa 7:15 subaxnimo. Waqtiga qaabilaada ee imtixaanka galabtii wuxuu si dhaqso ah u BILAABMI doonaa 11:30 subaxnimo. Maamulka imtixaanka ayaa la bilaabi doonaa isla marka qaabilaada la dhammeystiro, sidaa darteed ardaydu waa in ay si dhaqso ah u yimaadaan waqtiga qaabilaadu furanto. Ardayda timaada ka dib marka uu imtixaanka dhabta ahi bilaabmo loo ma oggolaan doono in ay gelaan. Ma jiraan wax ka reebani. Imtixaannadu waxay qaadan doonaan qiyaastii afar saacadood. Imtixaannada subaxdii waa in la soo gabagabeeyaa qiyaastii 11:45 subaxnimo, imtixaannada galabtii waa in la soo gabagabeeyaa qiyaastii 4 galabnimo. Ardayda looma oggola in ay waqti hore ka baxaan wixii imtixaan ah ee ay leedahay AP. Haddii aad ciyaaraha ciyaartid ama haysato shaqo, waa masuuliyad ku saaran in aad la socodsiiso tababarahaaga ama cidda aad u shaqayso taasi oo ah waajibaadkaaga imtixaanka AP.
 6. DHAMMAAN ARDAYDA ISKU DIIWAANGELISAY IMTIXAANNADA AP WAA IN AY KA SOO QAYB GALAAN KULAN HORDHAC AH OO AH DHANKA MAAMULKA OO LA ISKU WAAJIBIYAY oo Abriil ka dhacaya dugsigooda sare. Nidaamkani wuxuu qofka u badbaadiyaa waqti isaga oo yareeya walwalka la xiriira maalmaha imtixaanka. La kulan Isku duwaha AP ee dugsigaaga si uu kuugu xaqiijiyo maalinta iyo waqtiga kulankan.
 7. Fadlan waxyaabahan soo socda u soo qaado imtixaankaaga AP: sawir aqoonsi, ugu yaraan 2 qalin qori oo afaysan oo ah qalin qoriga lambarkoodu yahay # 2, tirtirayaal ‘erasers’, ugu yaraan 2 ah qalinka khadka leh oo midabka khadkoodu yahay madow ama buluug madow xigeen ah, iyo xisaabiye (haddii uu jiro, fiiri Xeerka Ammaanka ee AP ee loogu talagalay noocyada la oggol yahay) oo wata baateriyo cusub.
 8. Fadlan soo qaado cunto fudud iyo biyo/cabitaan ku jira laba bacda ‘Ziploc’oo kala gooni ah.   Waxyaalahan labadoodaba waxaa la dhigi doonaa kursigaaga hoostiisa waxaana laga yaabaa in la helo waqtiga biririfta/nasashada kaliya ama ka dib marka imtixaanku si rasmi ah u soo gabagabeebo. Xaqiiji in aad soo qaadato qado haddii aad leedahay 2 imtixaan isku xiga isku hal maalin.
 9. Telefoonada gacanta, saacadaha casriga, iPad-yada, iPod-yada, MP3, iwm. looma OGGOLA qolka imtixaanka. Haddii aad mid ka mid ah waxyaabahani keento goobta imtixaanka AP, waxaa lagaa codsan doonaa in aad gacanta kaga rido shaqaalaha AP waxaana qalabka la isku soo celin doonaa dhammaadka imtixaankaaga.
 10. Boorsooyinka dhabarka/boorsooyinka caadiga ah: MA heli doontid kuwani waqti kasta inta lagu jiro imtixaanka, oo ay ku jiraan waqtiyada biririfta/nasashada.
 11. Ardayda jeclaan lahayd in ay isku diiwaangeliyaan laba imtixaan oo la bixiyo isla taariikh iyo waqti isku mid ah waa in ay si buuxda u buuxiyaan foomka diiwaangelinta una soo gudbiyaan lacagta. Ardayga waxaa la soo xiriiri doona Adeega Imtixaanka ee AP si ay ula socodsiiyaan kuwa ka mid ah labada imtixaan ee AP ah ee loo qoondeeyay taariikhda kale iyo waxa ay tahay faahfaahintaasi taariikhda/waqtigu. Isku qoondeynta imtixaanka ayaa la sameyn doonaa iyada oo lagu saleynayo jiritaanka tirada iyo booska/horjoogaha imtixaanka.

Farriin Gaar ah: Sida ay dhigayaan xeerarka Guddiga Kulliyadda, ardayda maaha in ay u fariistaan wax ka badan hal imtixaan oo ah AP Calculus sanadkiiba. Si taxadar leh u dooro.